Aruncus dioicus - plymspirea

Den storvuxna plymspirean med en ljus plymlik blomställning är kanske den mest uppseendeväckande av Mustilas skogsperenner. Den har sått sig på många platser bland andra växter.

Då plymspirean förökas från frön får man både han- och honplantor. Då båda planteras är förutsättningarna för spridning givna. Under blomningstiden är han- och honplantor lätta att skilja från varandra, hanplantornas ståndare är långa och ger blommorna ett ”buskigare” utseende. I planteringar är hanexemplaren populärare tack vare sina ståtligare blomställningar men även på grund av längre blomningstid. När honexemplaren har pollinerats blir de snabbt bruna och fröna börjar utvecklas.

Plymspirean passar förträffligt även som solitärväxt i en trädgård. Under årens lopp blir den en ståtlig, rund buske. Eftersom plymspirean finns på stora områden i naturligt tillstånd kan man hitta stammar något avvikande från varandra. Skillnaderna syns framför allt i blomställningarna och höstfärgen. Förädlare har även varit intresserade av plymspirean. Särskilt i Mellaneuropa finns det många sorter av plymspirea att tillgå.

 

Ryhmittely
Perennat
Aruncus dioicus © Susanna