Aralia racemosa - lundaralia

Lundaralian är en storvuxen perenn som trivs i en skuggig skogsträdgård. Den har dubbla småbladiga blad med tropiskt utseende och ståtliga vita blomklasar. Klasarna utvecklas till oätliga bär som till en början är gröna för att övergå i svartrött när de mognar. Hela växten doftar starkt.

Till araliorna hör både vedartade växter och perenner och flere av dem sprider sig med sitt rotsystem. Så beter sig också lundaralian som med tiden bildar en utbredd vegetation. Också minsta lilla rotstump börjar växa, så lundaralian kräver mycket utrymme.

I naturlligt tillstånd förekommer lundaralian i östra Nordamerikas frodiga skogar. Den aromatiska roten användes av indianer till te och för att bota ryggsmärtor och hosta.

 

Ryhmittely
Perennat