Abies nordmanniana subsp. equi-trojani - trojagran

Trojagranen växer på ett begränsat bergsområde i de västra delarna av Turkiet. Det vetenskapliga namnet equi-trojani hänvisar till legenden om den Trojanska hästen under antiken och trojagranens virke från de närliggande områdena kunde mycket möjligt ha utgjort råmaterial för bygget.

Trojagranen och andra ädelgranar i mindre Asien har berett forskarna huvudbry eftersom de på sina splittrade utbredningsområden inte har utvecklat klart avgränsade arter. Numera förväxlas trojagranen med turkgranen (Abies bornmuelleriana) som nordmannsgranens (Abies nordmanniana) västra underart. Nordmannsgranar påminner de också om med sina långa täckande barr och yviga breda grenar.

I Finland växer trojagranen på gränsen till vad den klarar av. I Arboretum Mustila har den ändå lyckats förvånansvärt bra och endast fått frostskador i topparna under stränga vintrar.

 

Ryhmittely
Havupuut
Abies equitrojani, oksa ©jr