Abies nordmanniana - nordmannsgran

Den vackertvuxna nordmannsgranen torde numera vara den ekonomiskt mest viktiga ädelgranen i Europa - inte kanske på de naturliga växtplatserna i Kaukasusbergen, utan i Västeuropas julgransproduktion. Den är nästan lika stilig som purpurgranen A. amabilis. De långa barren som tätt täcker kvistarna spretar ut åt alla sidor, och kvistarna växer i vackra regelbundna kransar. I det milda maritima klimatet i hemtrakterna når nordmannsgranen till och med 70 meters höjd och växer därmed högre än någon annan trädart i Europa.

Trots att nordmannsgranen har namngivits efter sin finländska upptäckare, botanisten Alexander von Nordmann har man inte lyckats få den vinterhärdig i Finland. I Mustila tror man ändå att man i de inre delarna av Kaukasusbergen och bortom Pontiska bergen skulle kunna finna provenienser som skulle vara mera härdiga. Fröna till de nya provplanteringarna har sitt ursprung i det naturliga växtområdet med det mest fastländska klimatet, och man följer med plantornas vinterhärdighet med försiktig optimism.

 

Ryhmittely
Havupuut
Abies nordmanniana, siemenet @Tanska ©jr