Abies lasiocarpa - berggran

Berggranen som ger ett gråblått allmänintryck är hemma från Nordamerika. Den är nära släkt med balsamgranen (Abies balsamea). Ädelgranarna på amerikanska kontinenten har anpassat sig till sina egna växtplatser, berggranen till bergsområdena i väster.

Eftersom berggranen är en art hörande till bergsområdena i inlandet kan den lida av vårfrost men tål väl vinterköld. Proveniensen har stor betydelse för hur väl den klarar förhållandena i olika delar av Finland. I bästa fall är berggranen ett utmärkt prydnadsträd som även passar som julgran och till kvistar för uppsättningar. Berggranen är ett relativt kortlivat barrträd; i Mustila är alla 80-åriga berggranar i dåligt skick och murkna i rotändan.

Utseendemässigt uppvisar berggranarna stora variationer inom arten, i huvudsak så att de sydligare provenienserna har mera utpräglat blå- eller silvergrå barr. Berggranarna i Arizona har avskilts som en egen varietet, korkgran (Abies lasiocarpa var. arizonica).

 

Ryhmittely
Havupuut
Abies lasiocarpa, kävyt ©jr