UKK: 6. Larix gmelinii var. japonica - kuriilienlehtikuusi

Luontainen levinneisyys

Kuriilienlehtikuusi kasvaa luontaisesti Sahalinilla, Kuriileilla ja Ohotanmeren rannikolla.

Lajikuvaus

Tämä lehtikuusi on avoimilla paikoilla hyvin pitkäoksainen, varttuneena reilun 25 metrin mittainen puu. Sen kävyt ovat hyvin koristeellisia ja pieniä, noin 2 cm mittaisia. Neulaset puhkeavat myöhemmin kuin meillä yleisimmin viljellyllä siperianlehtikuusella. Ruska kehittyy vastaavasti myöhemmin. Kuriilienlehtikuusen latvus kääntyy varttuneella puulla vinoksi kun pituuskasvu loppuu.

Menestyminen sekä viljely meillä ja muualla

Kuriilienlehtikuusta on viljelty meillä ensimmäisenä Mustilassa. Viljelmät ovat saavuttaneet 80 vuoden iän. Alkuvuosien lupaavasta kehityksestä johtuen kuriilienlehtikuusta kasvaa Suomessa harvalukuisena siellä täällä. Metsänviljelyn toivossa istutettu kuriilienlehtikuusi on kuitenkin osoittautunut pettymykseksi, sillä se ei järeydy riittävästi ja kasvu hidastuu lupaavan alun jälkeen huomattavasti. Lisäksi laji on osoittautunut melko vaateliaaksi kasvupaikan viljavuuden ja kosteuden suhteen.

Suomessa kuriilienlehtikuusi on osoittautunut kestäväksi aivan Lappia myöten. Maailmalla sitä viljellään harvalukuisena.

Käyttö

Tätä lehtikuusilajia voidaan käyttää metsiköissä, ryhmissä tai yksittäispuuna.

Kasvupaikkavaatimukset

Kuriilienlehtikuusi on kasvupaikan suhteen vaatelias. Se vaatii lehtikuusien tapaan runsaasti valoa mutta tämän lisäksi myös kasvupaikan on oltava viljavaja kostea. Maan on kuitenkin oltava läpäisevää.

Lisäys ja taimikasvatus

Lehtikuusia lisätään siemenestä. Suositeltavaa on joko kylvää siemen ulos myöhään syksyllä, jolloin se saa kylmäkäsittelyn talven aikana tai kylvää 15-30 päivän kylmäkäsitelty siemen keväällä huhtikuussa kasvihuoneeseen. Nopeakasvuiset lehtikuuset voidaan yleensä kasvattaa helposti ilman kasvihuoneen tuomaa apua. Lehtikuusi saattaa kasvaa jopa yhdessä kasvukaudessa istutuskokoon riippuen siitä, mihin istutuksia aiotaan tehdä. Taimia voidaan jatkokasvattaa pellossa ja ne kasvavat hyvin nopeasti. Istutukset ovat onnistuneet parhaiten kevätistutuksina.
 

Suku
Larix
Laji
gmelinii var. japonica