Skip to main content

Etelärinne

Laburnum alpinum - alpgullregn

laburnum_alpinum_ojussila.jpg

Alpgullregnet är en av de mest exotiska prydnadsväxterna man kan stöta på i finländska trädgårdar under blomningen. De klargula blommorna slår ut i juni med 15-30 cm långa klasformade hängande blomställningar och påminner under några veckor om söderns blommande träd. De doftande blommorna besöks av en hop pollinerare och snart utvecklas de för ärtväxterna typiska baljorna. På gynnsamma växtplatser utvecklas alpgullregnet med tiden till ett litet flerstammigt träd med yvig krona.

Alpgullregnet är det härdigaste av de gullregn man provat på i Finland. Det är till alla delar giftigt, särskilt fröerna, både för människor och flertalet djur. Däremot låter sig haren väl smaka av årsskottena och buskarna i Sydbranten på Arboretum Mustila och de besparas inte besök av Jösse Långtand ifall nätskydden glömts bort på hösten. Trädet behöver i Finland ett varmt och skyddat växtställe men nöjer sig med ett torrt och näringsfattigt växtunderlag.

 

Juglans mandshurica - manchurisk valnöt

Juglans mandshurica ©jr

Manchurisk valnöt trivs bäst i lundar med näringsrik jord. Trädet är stort, bredvuxet och ofta mångstammigt. De matta blågröna bladen är sammansatta och kan på rotskotten vara över en meter långa, och stannar därför i minnet på den som besöker Etelärinne (Sydsluttningen) i Mustila.

Den manchuriska valnöten är hemma från trakter med kallt inlandsklimat och är den vinterhärdigaste arten i släktet. Trädet har odlats under ett århundrade i Finland, men är rätt sällsynt. På Mustila växer redan stora träd odlade från frön som den ryska fröhandlaren Ptitšin levererade på 1930-talet från Manchuriet, samtidigt med andra valnötsfröer.

Manchurisk valnötens frukt är en rätt stor nöt som mognar i oktober. Nötterna kan ätas på samma sätt som valnötter J. regia, men de är tjockskaliga och svåra att klyva. Ekorrarna är mycket intresserade av nötterna och om höstarna hörs det kännspaka ljudet av mejseltändernas knaster.

 

Juglans cinerea - grå valnöt

Grå valnöt växer i nordöstra delen av USA och mera sällan i sydligaste Kanada. Det är ett stort mångförgrenat träd med grå stam och bred krona. De dekorativa bladen är 25-50 cm långa, med 11-19 småblad. Blommorna är oansenliga, men frukten är en intressant 6-8 cm lång stenfrukt, nöt, som mognar i september. Den är delad i sektioner med fårat skal och vassa kanter som man kan skära sig på.

I Amerika har man för odling utvalda provenienser och sorter vars skal lättare kan delas och innehållet fylligare. Nötterna är smakliga. Grå valnöt är ett vanligt prydnadsträd ute i världen.

På Mustila väcker valnötsträden med sina dekorativa blad uppmärksamhet. De hör till den gamla grundfloran på Etelärinne (Sydsluttningen). Den får höstfärg senare än släktets härdigaste art, manchurisk valnöt, men höstglöden är även hos denna art vackert gul varje år.

 

Syndicate content