Skip to main content

Atsalearinne

Rhododendron - alprosen 'Cunningham's White'

rhododendron_cunninghams_white_kristiantheqvist.jpg

'Cunningham's White' är en av de mest sålda sorterna av alpros i vårt land och den kommer i stora mängder från Holland. Härdigheten hos den här vitblommande alprosen är tveksam ifall den inta är skyddad av snö. Knopparna klarar av högst - 21 grader C och är beroende av det omgivande snötäcket. Men, busken är seg och utvecklar nya skott på sommaren för att ersätta de döda.

Under snötäcket övervintrar 'Cunningham's White' riktigt bra också i Arboretum Mustila och det förekommer att den har riklig blomning. Det är ändå skäl att minnas att den på sina växtplatser i arboretet i snitt har tillgång till mycket mera snö än på månget annat håll i södra Finland.

Det förekommer i handeln flere olika kloner av 'Cunninghams White' som skiljer sig ifrån varandra bla med storleken och färgnyansen på den gulgröna färgfläcken. Busken blommar i slutet av maj. På en del växtplatser blommar den på nytt om hösten. Blomning i september minskar blomningen under följande växtperiod. Höstblomning förekommer knappast alls på Arboretum Mustila. Read more »

Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' - parkrododendron

Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' ©Susanna

'Catawbiense Grandiflorum' eller 'Grandiflorum' har inte utan orsak kallats parkrododendron. Den har sedan länge varit den mest kända och mest planterade alprosen i Finland. Den bildar en tät, rund buske med en höjd som varierar mellan en och tre meter. Den är kraftigt växande och kan få ett trädaktigt växtsätt där snön int trycker ner grenarna, vilket ofta är fallet i Arboretum Mustila. Busken lämpar sig mycket bra för bakgrundsplanteringar. Den är seglivad och klarar värme. Blommorna är violetta med gulbruna mönster.

Sorten har namngivits redan på 1850 -talet av Waterers plantskola i England och man kan ha olika uppfattning om ursprunget. Endel anser att den tillhör variationer inom arten catawba-rododendron (R. catawbiense) andra anser att det är frågan om en hybrid. Busken hör till den fåtaliga skara av europeiska alprosor vars vinterhärdighet nätt och jämnt är tillräcklig för förhållandena i södra Finland. Därför importeras den med med färdigt uppdrivna knoppar på plantorna i tusentals årligen.

 

Rhododendron - alprosen 'Catawbiense Boursault'

rhododendron_boursault_kukinta_jsaarinen.jpg

'Catawbiense Boursault' eller 'Boursault' är en gammal hållbar sort. Den är kanske inte lika härdig som de sk "Ironclads" -sorterna av alpros, men den har ändå rekommenderats för odling exempelvis i de nordvästra delarna av Nordamerika. Sorten klarar kyla ner till - 30 grader Celsius enligt den tyska Baumschule Hachmann. 'Catawbiense Boursault' är ett val av flere korsningar av R. catawbiense innan år 1849, men noggrannare uppgifter om arvsanlagen saknas.

Knopparna är mörkt lila och slår ut i mitten av juni till ljust violetta blommor. 'Catawbiense Boursault' växer kraftigt och blir på 10 år en knappt två meter hög och bred buske.

På Arboretum Mustila har sorten i likhet med sorten 'Catawbiense Grandiflorum' odlats sedan 1930 -talet, från vilken den inte är lätt att skilja. Båda buskarna blir låga, kanske 1 meter höga buskar i arboretet. Orsaken är inte enbart beroende på kylan, utan buskens lediga växtsätt gör att grenarna av snötyngden trycks ner mot marken vintertid.

 

Syndicate content