Skip to main content

Atsalearinne

Rhododendron × fraseri - fraserazalea

rhododendron_fraserii_jreinikainen.jpg

Plantskoleodlaren George Fraser flyttade i slutet av 1800 -talet från Skottland till Kanada där han köpte ungefär 100 ha skog på Vancouver Island där han röjde upp mark för sina plantodlingar. Fraser gjorde korsningar med flere växtsläkter förutom alprosor.

Frasers första korsning av alprosor visade sig bero på tillfälligheter. Han hade beställt tranbärsplantor från Nova Scotia och med bland dem fanns som ett överflödigt ogräs en liten planta av vårazalea (R. canadense). Han planterade den och 15 år senare, när den blommade för första gången, pollinerade han den med pollen från japansk azalea (R. molle subsp. japonicum). Fraser skickade resultatet i form av plantor i knopp till Arnold Arboretum i Boston och Kew Gardens intill London. Oberoende av varandra gav de hybriden namnet Rhododendron × fraseri. Fraserazalean har registrerats med namnet Fraseri-gruppen.

På Arboretum Mustila har fraserazalea vuxit åtminstone sedan 1950 -talet. Vid det första ögonkastet ser den lilla busken ut som en större version av vårazalea. Den blommar årligen rikligt i slutet av maj aningen efter vårazalean men innan de flesta andra azaleorna. Blommorna är doftlösa och liknar orkideer som hos vårazalean men mycket större.

 

Rhododendron canadense - vårazalea

rhododendron_canadense_ojussila.jpg

Vårazalea är en liten anspråkslös buske som lämpar sig bra för Finlands klimat som den mest nordliga av alla azaleor. Den växer i Nordamerika och klarar sig tom i de halvarktiska områdena i östra Kanadas barrskogsregioner på Labradorhalvön.

Vårazalean förekommer i synnerhet i de södra delarna av sitt utbredningsområde intill kärr och bäckar. Mera norrut trivs den också i torrare omgivning. Den kan i likhet med getporsen på kärriga områden bilda enhetliga meterhöga snår. Vårazalean blommar på bar kvist före andra azaleor med violetta och mera sällan vita, små men sirliga blommor. Under blomningstiden kan snåren utgöra en överraskande syn i ett för övrigt enformigt nordligt barrskogslandskap.

Vårazalean kunde lämpa sig också i Finland i massplanteringar i fuktiga och tidvis våta växtplatser samt på naturliga områden där de små blommorna bättre passar in än större blommor hos förädlade sorter.

 

Rhododendron - alprosen 'Laetevirens'

'Laetevirens' är en gammal sort från början av 1900 -talet som kom till Arboretum Mustila i början av seklet. Det är en korsning mellan den amerikanska alprosen R. carolinianum och den europeiska rostalprosen (R. ferrugienum). Sorten har tidigare varit känd under namnet 'Wilsoni', men det har ändrats, eftersom det förekom en annan alpros med samma namn.

'Laetevirens' hör till de småbladiga fjälliga sorterna av alprosor, de sk lepidoterna. Man kan med blotta ögat se små fläckar eller fjäll på bladen som utsöndrar en aromatisk doft om man gnider dem. Sorten påminner mycket om en annan rätt härdig sort vid namn 'Puncta' som förekommer i handeln och har samma föräldrar som 'Laetevirens'.

'Laetevirens' små ljusröda blommor öppnar sig i slutet av juni. Busken är långsamtväxande och hinner uppnå en höjd omkring en meter på 10 år. Blommorna är anspråkslösa och busken odlas mest för bladens skull. Det rikliga bladverket förorsakade en namnförbistring i något skede, då 'Laetevirens' för någon tid erhöll den bredbladiga kalmians (Kalmia latifolia) namnskylt. Numera har buskarna vid Rhododendrondalens sydöstra hörn och Azaleasluttningen fått sina riktiga namnskyltar.

 

Syndicate content