Skip to main content

Alppiruusulaakso

Rhododendron brachycarpum var. tigerstedtii - mustilarododendron

rhododendron_brachycarpum_tigerstedtii_jreinikainen.jpg

Mustila Arboretum erhöll år 1931 fröer av svavelrododendron från bergsområdet Pungsan i Nordkorea. Av fröerna utvecklades ändå någonting helt annat. Plantorna visade sig vara en tidigare nästan okänd, robustväxande, storbladig och storblommig koreansk form av fujirododendron (Rhododendron brachycarpum), som år 1970 namngavs som underarten Rhododendron brachycarpum subsp. tigerstedtii. I Finland är den bekant under namnet mustilarododendron efter sin första odlingsplats.

Mustilarododendron var den enda alprosen som klarade sig utan skador under vinterkrigets kyla. Den exceptionellt goda vinterhärdigheten erbjöd en grogrund för det förädlingsarbete av alprosor som inleddes i Helsingfors universitet år 1973. Som den viktigaste moderplantan användes mustilarododendron. De sorter som förädlingsarbetet resulterade i har förekommit i handeln sedan 1990. Däremot har just mustilarododendron knappast odlats någonstans..

De ursprungliga gamla mustilarododendronbuskarna som växer i Rhododendrondalens södra delar är lätta att känna igen redan på sin storlek. Bladen är mörkt gröna, blänkande och stora och de skyddar sig mot kyla och uttorkning genom att tätt rulla ihop sig vid minsta köldknäpp. Buskarna blommar rikligen ungefär vart tredje år. Blommorna är öppet klockformade, vita med bruna fläckar och slår ut i blom i början av juni.

 

Kasvin perustiedot
Suku: 

Rhododendron brachycarpum subsp. brachycarpum - fujirododendron

rhododendron_brachycarpum_ullungform_lehdet.jpg

Fujirododendron är en vintergrön buske med en höjd som varierar mellan 1 och över 4 meter och som ibland får ett trädmässigt utseende. Den har ett stort utbredningsområde som täcker mellersta och norra Japan inklusive ön Kunashiri som administreras av ryssarna. Den kraftigtväxande och storbladiga formen som växer på Koreahalvön räknas ibland som en egen underart eller form som i Finland känns igen under namnet mustilarododendron.

På grund av sin geografiska isolering skiljer sig de olika populationerna av fujirododendron tydligt från varandra. De japanska ursprungen är ofta mindre och särskilt på soliga ställen växande täta buskar. De glänsande bladen är mindre, 10-15 cm, och deras undersida har en tunn brunaktig hårighet. De små vita eller rödbrokiga blommorna öppnar sig på Arboretum Mustila bland de senaste alprosorna först i slutet av juni.

Som en bergsart har fujirododendron anpassat sig efter en sval sommar och den klarar kalla vintrar. Beroende på att den inleder tillväxten tidigt fryser den ofta på frostkänsliga marker. Fujirododendron förekommer både i krypande och trädlika former vilket man också tydligt kan se bland buskarna i Arboretum Mustila. Read more »

Kasvin perustiedot
Laji: 

Waldsteinia ternata - vinterwaldsteinia

Waldsteinia ternata ©Susanna

Vinterwaldsteinians trefingriga blad täcker marken helst i halvskugga eller skugga. Bladen hålls gröna under snötäcket över vintern. På snöfria områden blir en del av bladen bruna men ersätts snabbt med nya. Växten sprids långsamt med jordstammar och bladverket blir tätt. Växtsättet hindrar effektivt allsköns ogräs att få fäste ifall inte rester av flerårigt ogräs har blivit kvar i jorden.

Vinterwaldsteinian är grundtypen för marktäckande växter och den har kallats för trädgårdens arbetshäst. När blomningen är förbi om våren är den viktigaste uppgiften att skydda markytan. På sätt och vis drar den sig tillbaka för att låta andra växter komma till sin rätt.

Vinterwaldsteinian hör till familjen rosväxter (Rosaceae) i likhet med smultronet (Fragaria). Vinterwaldsteinians klargula blommor i maj är av samma storlek som smultronets men inga ätbara bär utvecklas.

 

Syndicate content