Skip to main content

Alppiruusulaakso

Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' - parkrododendron

Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' ©Susanna

'Catawbiense Grandiflorum' eller 'Grandiflorum' har inte utan orsak kallats parkrododendron. Den har sedan länge varit den mest kända och mest planterade alprosen i Finland. Den bildar en tät, rund buske med en höjd som varierar mellan en och tre meter. Den är kraftigt växande och kan få ett trädaktigt växtsätt där snön int trycker ner grenarna, vilket ofta är fallet i Arboretum Mustila. Busken lämpar sig mycket bra för bakgrundsplanteringar. Den är seglivad och klarar värme. Blommorna är violetta med gulbruna mönster.

Sorten har namngivits redan på 1850 -talet av Waterers plantskola i England och man kan ha olika uppfattning om ursprunget. Endel anser att den tillhör variationer inom arten catawba-rododendron (R. catawbiense) andra anser att det är frågan om en hybrid. Busken hör till den fåtaliga skara av europeiska alprosor vars vinterhärdighet nätt och jämnt är tillräcklig för förhållandena i södra Finland. Därför importeras den med med färdigt uppdrivna knoppar på plantorna i tusentals årligen.

 

Rhododendron - alprosen 'Catawbiense Boursault'

rhododendron_boursault_kukinta_jsaarinen.jpg

'Catawbiense Boursault' eller 'Boursault' är en gammal hållbar sort. Den är kanske inte lika härdig som de sk "Ironclads" -sorterna av alpros, men den har ändå rekommenderats för odling exempelvis i de nordvästra delarna av Nordamerika. Sorten klarar kyla ner till - 30 grader Celsius enligt den tyska Baumschule Hachmann. 'Catawbiense Boursault' är ett val av flere korsningar av R. catawbiense innan år 1849, men noggrannare uppgifter om arvsanlagen saknas.

Knopparna är mörkt lila och slår ut i mitten av juni till ljust violetta blommor. 'Catawbiense Boursault' växer kraftigt och blir på 10 år en knappt två meter hög och bred buske.

På Arboretum Mustila har sorten i likhet med sorten 'Catawbiense Grandiflorum' odlats sedan 1930 -talet, från vilken den inte är lätt att skilja. Båda buskarna blir låga, kanske 1 meter höga buskar i arboretet. Orsaken är inte enbart beroende på kylan, utan buskens lediga växtsätt gör att grenarna av snötyngden trycks ner mot marken vintertid.

 

Rhododendron - alprosen 'Boule de Neige'

rhododendron_boule_de_neige_yleiskuva_jsaarinen.jpg

'Boule de Neige' är en av de äldsta rhododendronsorterna som på grund av sina goda vinteregenskaper har erhållit hållbarhetsbeteckningen ironclad i nordvästra Nordamerika. Den franska plantskoleodlaren Oudin korsade sorten i slutet av 1800 -talet. Moderplantan var kaukasisk rododendron (R. caucasium) och pollinerare en okänd hybrid av den härdiga catawba-rododendron (R. catawbiense). I Arboretum Mustila blommar 'Boule de Neige' (snöbollen) i början av juni med rent vita runda blomställningar.

'Boule de Neige' blir en tät och bred ca 1,2 meter hög buske på 10 år. Busken har klarat sig bra på Arboretum Mustila och har alltsedan 1930 -talet årligen blommat rikligt, men den har inte blivit högre än en meter under årtiondenas lopp.

 

Syndicate content