Skip to main content

Alppiruusulaakso

Rhododendron - alprosen 'Roseum Elegans'

rhododendron_roseum_elegans_kukinta_jsaarinen.jpg

'Roseum Elegans' är Anthony Waterers skapelse från 1800 -talet. Den påminner mycket om sorten 'English Roseum' av samma plantskoleodlare.

'Roseum Elegans' är den mest förekommande sorten av alpros i nordöstra USA s kalla trakter, precis som 'Catawbiense Grandiflorum' är det i Finland. På grund av sin alldaglighet uppskattas den inte längre lika mycket som tidigare. Hos oss hör den ändå till de bästa ljusröda alprosorna eftersom den i skydd av snön övervintrar bra i södra Finland. På marknaden förekommer flera kloner av sorten, men dessvärre är alla inte lika härdiga som den ursprungliga sorten.

'Roseum Elegans' blommar i juni med vackra ljusröda blommor. Den blir 1,5 meter hög på 10 år. I Finland tyngs grenrna ofta ner av snön och busken blir breder ut sig, i bästa fall till en flere meter bred buske.

 

Rhododendron - alprosen 'Lampion'

rhododendron_lampion_kukinta_jsaarinen.jpg

Namnet 'Lampion' betyder kinesisk lykta, och visst lyser den här alprosen upp hela busken med sin överväldigande ljusröda blomning. De dekorativa rödbruna knopparna öppnar sig i början av juni till kraftigt röda blommor vars färg på några dagar bleknar på det typiska sättet för alprosorna i Yakushimanum-gruppen.

'Lampion' är en korsning mellan sorten 'Bad Eilsen' med nedärvda anlag av revrododendron och yakushimanalprosen R. degronianum subsp. yakushimanum. Tysken Hans Hachmann som har stor erfarenhet av växtförädling har utfört korsningen.

'Lampion' är till växtsättet tätare och lägre än yakushimanalprosen, och fastän busken inte är särkilt köldhärdig är den seglivad och har klarat sig bra under snötäcket intill stigen i Rhododendrondalen.

 

Rhododendron - alprosen 'Laetevirens'

'Laetevirens' är en gammal sort från början av 1900 -talet som kom till Arboretum Mustila i början av seklet. Det är en korsning mellan den amerikanska alprosen R. carolinianum och den europeiska rostalprosen (R. ferrugienum). Sorten har tidigare varit känd under namnet 'Wilsoni', men det har ändrats, eftersom det förekom en annan alpros med samma namn.

'Laetevirens' hör till de småbladiga fjälliga sorterna av alprosor, de sk lepidoterna. Man kan med blotta ögat se små fläckar eller fjäll på bladen som utsöndrar en aromatisk doft om man gnider dem. Sorten påminner mycket om en annan rätt härdig sort vid namn 'Puncta' som förekommer i handeln och har samma föräldrar som 'Laetevirens'.

'Laetevirens' små ljusröda blommor öppnar sig i slutet av juni. Busken är långsamtväxande och hinner uppnå en höjd omkring en meter på 10 år. Blommorna är anspråkslösa och busken odlas mest för bladens skull. Det rikliga bladverket förorsakade en namnförbistring i något skede, då 'Laetevirens' för någon tid erhöll den bredbladiga kalmians (Kalmia latifolia) namnskylt. Numera har buskarna vid Rhododendrondalens sydöstra hörn och Azaleasluttningen fått sina riktiga namnskyltar.

 

Syndicate content