Skip to main content

Larix

Larix laricina - kanadalärk

larix_laricina_siemen_ruissalo_jreinikainen.jpg

Kanadalärk eller tamarack är lätt att känna igen på avstånd genom sina späda, krumbuktade krongrenar. Trädet är smäckert och jämfört med andra lärkträd småvuxet. Som un växer den relativt snabbt, men förblir lägre och slankare än tex sibirisk lärk (Larix sibirica). Tamarackens barr är blågröna och pryder landskapet med gula färger innan barrfällningen. Kottarna är små endast aningen större än ärter.

Kanadalärken är värd att prövas på öppna och soliga platser med färskt växtunderlag. Arten är beroende på sitt ursprung härdig tom i höjd med Lappland.

Allmänt taget har amerikansk lärk inte klarat sig lika bra som sinä östra släktingar inom Arboretum Mustila. Dessvärre känner man inte med säkerhet till ursprungsorten för den kanadalärk man har provat i arboretet och det är sannolikt att resultat med fröer av annan härstamning skulle utfalla bättre.

 

Larix kaempferi - japansk lärk

larix_kaempferi_kapy_jreinikainen.jpg

Japansk lärk som härstammar från bergstrakterna av ön Honshu är härdig i Finland ända till växtzon III. På Arboretum Mustila har man odlat japansk lärk sedan början av 1910 -talet och träden har inte skadats ens av de strängaste vintrarna senaste århundrade. På grund av sitt maritima ursprung har den unga japanska lärken däremot varit känslig för höstfrost som också kan störa blomningen genom att skada blomknoppar.

Den blå nyansen hos barren till den japanska lärken avviker tydligt från övriga inom Arboretum Mustila växande lärkträd.

Den japanska lärken förekommer inom Arboretum Mustila vid sydsluttningen intill festplatsen. I kanten av dungen reser sig en ståtlig solitär med bred krona.

 

Larix hybr. - lärkhybrider

 Lärkträd har redan länge odlats utanför sina naturenliga växtplatser av skogsekonomiska orsaker. Samtidigt har det blivit uppenbart att närbesläktade arter när de väl har planterats imtill varandra kan producera hybrider sinsemellan. Hybrider har dessutom planterats avsiktligt eftersom de ofta är mer snabbväxande än sina föräldraplantor den här egenskapen typisk för hybrider kallas heterosieffekt. Den mest kända hybriden ute i världen är Henrylärken (Larix x marschlinsii) som är en korsning av japansk lärk och lärkträd.

Det finns två dungar med hybridlärk inom Arboretum Mustila. I nedre delen av Nordsluttningen intill åkern växer hybrider av japansk lärk (L.kaempferi), medan hybrider av kurilerlärk (Larix gmelinii var. japonica) förekommer vid Lepistö kurva. Hybridplantorna har valts ut redan i plantskolan på basen av tillväxthastighet. I hybriderna med japansk lärk ser man tydligt den blå framtoningen hos den japanska lärkens barr, medan kurilerlärkens hybrider har ärvt de långa, platta grenarna.

 

Syndicate content