Ulsike 1997: 108. Juniperus virginiana - kynäkataja

Ulkomaisten kasvilajien menestymistutkimuksessa eli Ulsike-projektissa laadittiin vuosien 1992-1997 koelajeista kuvaukset. Tämän sivun tiedot koskevat siten tiettyä koesiemenerää ja ovat saattaneet päivittyä mm. Ulsike-projektista saatujen kokemusten perusteella.

koe-erän tunnus: K09-96-396

alkuperä: Cedar Beach, Vermont, USA 44°20’ N, 7301 O’W

Kynäkataja on yksi Pohjois-Amerikan yli kymmenestä luonnonvaraisesta katajalajista. Se on kotoisin USA:n keski- ja itäosista ja on melko eteläinen laji. Kasvualueen luontainen pohjoisraja kulkee Etelä-Dakotasta Suurten järvien alueen eteläosien itään saavuttaen Atlantin rannikon New Hampshiren eteläosan korkeudella. Etelässä kynäkataja kasvaa lähes Meksikonlahdella saakka.
 
Kynäkataja on voimakkaasti muunteleva laji, kuten meidän oma katajammekin. Näin ollen sen kasvutapa vaihtelee pensasmaisesta jopa 18 metrin pituiseen puuhun. Kynäkataja on hyvin yleinen koristekasvi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja siitä tunnetaan lukemattomia pistokaslisättyjä koristelajikkeita.

Kynäkatajan nuoret lehdet ovat neulasmaisia, mutta muuttuvat vanhemmiten suomumaisiksi. Laji on yleensä kaksikotinen, joten “marjojen” syntyminen edellyttää sekä emi- että hedeyksilön läsnäoloa. Kynäkatajan “marjat” muistuttavat niin kooltaan kuin väritykseltäänkin meikäläistä katajaa ja kypsyvät myös vasta kahden kasvukauden jälkeen kukkimisesta.

Kynäkatajan siemen tarvitsee itääkseen pitkähkön kylmäkäsittelyn. Nyt keväällä tai syksyllä kylvetyn siemenen voidaan odottaa itävän seuraavana keväänä. Laji viihtyy hyvin monenlaisilla kasvupaikoilla, kunhan maaperä ei ole liian tiivis tai märkä. Luontaisilla kasvualueillaan se karttaa kaikkein kalkkipitoisimpia maita.

Vuonna 1993 keräsimme siemeniä lajin läntiseltä pohjoisrajalta Chanhassenista Minnesotasta. On mielenkiintoista verrata näiden siemenerien menestymistä. Suomessa on tietoa lajin menestymisestä ainakin I-ja II- vyöhykkeillä, mutta parhaiden alkuperien voisi olettaa menestyvän hieman tätä pohjoisempanakin.
 

Suku
Juniperus
Laji
virginiana
Ulsike
1997
Ryhmittely
Havupuut