Tuijapuisto

Tuijapuisto sijaitsee Pohjoisrinteen ja Lepistön välissä. Alue on viileä ja kostea, osittain jopa soistunut, ja siellä menestyvät hyvin mustakuusi (Picea mariana), kanadantuija (Thuja occidentalis) ja kanadanlehtikuusi (Larix laricina). Metsä on enimmäkseen harvaa ja avoimen puistomaista. Tuijapuiston pohjoisreunalla kasvava valtava vanha haapa (Populus tremula) on yksi Mustilan paksuimmista puista.

Location