Larix decidua var. polonica - puolanlehtikuusi

Tämän euroopanlehtikuusen alalajin tai muunnoksen levinneisyys rajoittuu Sudeettien ja Tatran alueelle eikä sen menestymisestä Suomessa ole varmaa tietoa. Laji on kestävä ainakin eteläisimmässä Suomessa.

Metsikkö perustettiin vuonna 1928 Lysa Goran, Puola, alkuperää olevilla taimilla. Lajille on tyypillistä erittäin käyräksi kehittyvä runko, vaikkakin tämän ominaisuuden suhteen on havaittavissa suuria eroja. Käyrien puiden seassa saattaa kasvaa suoria ja hyvän runkomuodon omaavia yksilöitä. Laji on myös erittäin nopeakasvuinen, 65-vuotiaana suurimmat puut olivat jo 35 metriä pitkiä. Tarkan yksilövalinnan ja risteytysten avulla voitaisiin puolanlehtikuusesta saada arvokas metsätalouspuu Suomen oloihin. Nykyiselläänkin puolanlehtikuusi on mutkaisen runkonsa ja riippuvien oksiensa johdosta kauneimpia lehtikuusilajeja viherrakennuskäyttöä ajatellen.

Suku
Larix
Laji
decidua var. polonica