Ulsike 1997: 106. Ostrya virginiana - humalapyökki

Ulkomaisten kasvilajien menestymistutkimuksessa eli Ulsike-projektissa laadittiin vuosien 1992-1997 koelajeista kuvaukset. Tämän sivun tiedot koskevat siten tiettyä koesiemenerää ja ovat saattaneet päivittyä mm. Ulsike-projektista saatujen kokemusten perusteella.

koe-erän tunnus: K09-96-255

alkuperä: Desjardinsville, Quebec, Kanada 45°45'N, 77°00'W

Humalapyökki on pienikokoinen metsänreunapuu. Se ulottaa levineisyysalueensa pohjoisessa lehtipuuvyöhykkeen pohjoisimpaan reunaan, Manitoban, Ontarion ja Quebecin eteläosiin asti. Sillä on vastinlajinsa eteläisessä Euroopassa (O. carpinifolia), mutta kuten monissa muissakin tapauksissa, pohjoisamerikkalainen laji on talvenkestoltaan eurooppalaista parempi.

Lajin hedelmänorkot muistuttavat suuresti humalan vastaavia hedelmystöjä, mistä puu on myös saanut nimensä. Hyvinä siemenvuosina koristeelliset norkot lähes täyttävät puun lehvästön. Lehtien syysväri on kellanruskea. Humalapyökin kaarna on koristeellista, joka vanhemmiten irtoaa puusta liuskoina.

Humalapyökki kasvaa parhaiten lämpimällä paikalla, muun puuston osittaisessa suojassa hikevällä lehtomaalla. Se on koristeellinen muutaman yksilön ryhminä tai yksittäisenä puuna. Humalapyökki on luonnossa yleensä alle 12 metrinen pikkupuu. Lajin mainitaan sietävän melko hyvin varjoa, mutta sen suolansietokyky on erittäin huono. Istutusta suolattujen tienvarsien läheisyyteen tulisikin välttää.

Koesiemen on kerätty lajin luontaisen levinneisyysalueen pohjoisimmista osista, joten tämän humalapyökin luulisi menestyvän meilläkin. Siemen on syvässä lepotilassa ja tarvitsee yleensä lämmin- ja kylmäkäsittelyn ennen kuin se itää. Parhaiten tämä onnistuu kylvämällä siemen ulos keväällä, jolloin luonto hoitaa tarvittavat käsittelyt kesän ja seuraavan talven aikana.

Suku
Ostrya
Laji
virginiana
Ulsike
1997