Viburnum trilobum

Ulsike 1994: 57. Viburnum trilobum - amerikanheisi

Ulkomaisten kasvilajien menestymistutkimuksessa eli Ulsike-projektissa laadittiin vuosien 1992-1997 koelajeista kuvaukset. Tämän sivun tiedot koskevat siten tiettyä koesiemenerää ja ovat saattaneet päivittyä mm. Ulsike-projektista saatujen kokemusten perusteella.

koe-erän tunnus: K09-93-166

alkuperä: Katepwa Lake, Saskatchewan, Kanada, lisäyslähde: Indian Head, Saskatchewan, Kanada 50 42' x 103 35'