Alnus incana

Alnus incana - gråal

Gråalen breder i norr ut sig till skogsgränsen och utför ett viktigt pionjärarbete i naturen. Den inleder sin tillväxt buskformigt men kan fortsätta att utvecklas till ett träd på ca 20 meter på goda växtplatser under sin korta levnadsbana. Gråalen fäller sina blad gröna och binder luftens kväve med sina rotknölar och förbättrar på så sätt jordmånen tex vid grustag och liknande. Gråalen växer snabbt och kan mycket väl användas som skyddsträd för andra kinkigare trädslag.