Amelanchier spicata

Amelanchier spicata - häggmispel

Häggmispeln är inte känd i naturligt tillstånd utan endast som odlad eller förvildad från norra Europa. Den har ansetts vara en form eller hybrid av den nordamerikanska arten Amelanchier stolonifera och den har tidigare kallats Amelanchier botryapium. Till sitt växtsätt är häggmispeln speciell med sina upprättstående stammar i täta grupper. Jordrevorna är korta och sprider sig i ringa utsträckning. Däremot mumsar fåglar ivrigt i sig av bären och sprider på så sätt häggmispeln vida omkring i skogsbranter och skogsbryn till förfång för miljömyndigheterna.