Aronia

Aronia mitschurinii - svartaronia

Släktet Aronia växer naturligt i Nordamerika. Man känner inte till att svartaronia skulle förekomma någonstans naturligt, men i Ryssland har den odlats åtminsone i 70 år. Dess arvsmassa avviker från amerikansk svartaronia. Man anser denna aronia vara ett resultat av den fördomsfria ryska växtförädlaren Ivan V. Mitšurins mångsidiga förädlingsarbete i början av 1900-talet.