Carpinus cordata

Carpinus cordata - hjärtavenbok

Den långsamtväxande hjärtavenboken har fått sitt vetenskapliga och svenska namn av de hjärtformade bladen vilka till storleken är större bladen hos övriga i Finland odlade avenbokar. Under sensommaren utvecklas de långa fröhängena som i jämförelse med avenboken (C. betulus) är smala och rävsvanslika. När bladen har fallit av sitter de kvar i trädet till början av vintern. Bladenas höstfärger varierar men är vackrast som orangefärgade. Med stigande ålder får stammarna uppsprickande bark och skillnaderna i utseende i förhållande till avenboken är tydligt också på vintern.