Castanea sativa

Castanea sativa - äkta kastanj

Den äkta kastanjens nötter är en vintrig delikatess i mellersta Europa, under de senaste åren har också finländarna fattat tycke för dem. Man har hos oss sannolikt också försökt odla äkta kastanj under århundraden fast med usla resultat. Det är också sannolikt att dethär europeiska ädla trädslaget inte går att odla hos oss till ett fröbärande träd oberoende av det genetiska ursprunget hos de använda fröerna. Under senare tid har den äkta kastanjen i Helsingfors botaniska trädgård övervintrat bra utan vinterskydd och den har också blommat.