Anoclea

Onoclea sensibilis - pärlbräken

Pärlbräknen, som växer på den fuktiga dikesbottnen under de serbiska granarna (Picea omorika) på västra sidan av Rhododendrondalen, väcker uppmärksamhet med sitt vackra rundflikiga bladverk, som alldeles uppenbart skiljer sig från våra inhemska ormbunkar. Pärlbräknen är Onoclea-släktets enda företrädare. Artepitetet sensibilis som betyder känslig hänför sig till köldkänslighet, de första köldknäpparna på hösten får bladen att svartna. Även om bladen är känsliga för köld, är roten inte speciellt känslig.