Corydalis cava

Corydalis cava - skånsk nunneört, hålnunneört

Av det stora släktet nunneört växer hos oss stor nunneört och smånunneört (C. solida, C. intermedia) naturenligt. Hålnunneörten är en sirlig art från mellersta Europa med violettröda ibland vita blommor. Den största skillnaden jämför med vår inhemska arter kan hittas under jordytan. Nunneörterna är knölväxter och hålnunneörtens knöl är ihålig (cava=ihålighet). I naturen sprids hålnunneörten med fröer som myrorna bär i väg på på grund av näringsvärdet. Efter groningen utvecklas knölen som under fyra år samlar ett näringsförråd.