Centaurea montana

Centaurea montana - bergklint

Den blåblommande bergklinten gör sig bäst i en skogspark, där den fritt får breda ut sig. Ifall växtplatsen inte är alltför näringsrik, sprider sig bergklinten måttfullt med underjordiska utlöpare. Växtsättet är också bättre på ett sådant ställe. Dessa förutsättningar föreligger i den torra, steniga norra ända av Mustilas Pähkinärinne (Hasselsluttning), som under högsommaren pryds av otaliga blommande bergklintar.