Hedera

Hedera helix - murgröna

Murgröna är en av mänsklighetens äldsta prydnadsväxter. I gravfynd i Engelska gravar från stenåldern har man funnit så mycket pollen från murgröna att man har kunnat fastslå att blommande murgröna användes som gravdekoration redan för 7600 år sedan. Murgrönans städsegröna blad har genom tiderna symboliserat livets fortsättning genom vinter och över döden, speciellt på områden där barrträd knappast växer. Murgröna är alltjämt en populär trädgårdsväxt i Västra Europa.