Laburnum

Laburnum alpinum - alpgullregn

Alpgullregnet är en av de mest exotiska prydnadsväxterna man kan stöta på i finländska trädgårdar under blomningen. De klargula blommorna slår ut i juni med 15-30 cm långa klasformade hängande blomställningar och påminner under några veckor om söderns blommande träd. De doftande blommorna besöks av en hop pollinerare och snart utvecklas de för ärtväxterna typiska baljorna. På gynnsamma växtplatser utvecklas alpgullregnet med tiden till ett litet flerstammigt träd med yvig krona.