Magnolia 'Esveld Select'

Magnolia 'Esveld Select'

Den holländska plantskoleodlaren R. Bulk fann på 1980 -talet en planta som avvek från plantskolan Esvelds sådder av japansk magnolia och tog den åt sidan för att förädlas. Herr Bulk namngav senare sitt fynd som en sort. Den utvecklas till ett regelbundet träd med starka grenar och upprätt växtsätt. Det blommar något senare och med större blommor än den japanska magnolian (Magnolia kobus). Nya blad känns igen på sina brunröda blad precis som hos den mera kända sorten 'Wada's Memory'.