Magnolia biondii

Magnolia biondii

Den här arten av magnolia hittades i naturen i slutet av 1800 -talet men den infördes i väst först år 1977. Växtjägaren Ernest Wilson, som vi har att tacka för flere av våra bästa trädgårdsväxter, samlade in herbarieprov av Magnolia biondii redan år 1907, men de fröer han levererade grodde aldrig. Av allt att döma hade fröerna torkat ut under resans gång och det är något magnoliafröer inte alls klarar av.