Juniperus chinensis

Juniperus chinensis var. sargentii - sargent-en

Den här enen från de allra östligaste delarna av Asien förvärvades till Arnold Arboretum (Harvard univ.) från Hokkaido i Japan och uppkallades efter arboretets första direktör C.S Sargent (1841-1927). Enen växer förutom på de japanska öarna också på Koreahalvön och på de södra delarna av Kurilerna och Sachalin. Typiska växtplatser är kalfjällets nedre buskvegetation, ängar och stenrösen av rullsten, men i sina nordligaste områden närmast på steniga stränder.