Populus laurifolia

Populus laurifolia - lagerpoppel

Intill flodstränder på stäppen och i skogsområden i mellersta Asien växer lagerpoppeln med sin oregelbundna bladkrona och sina prydligt krumbuktiga former. De nedersta grenarna är hängande, och grenarna i bladkronan är ljusa. Barken på den krokiga stammen är ljust grå på unga träd men ytterskiktet färgas ljust brunt med stigande ålder. Unga toppskott är smala, kantiga och håriga. Den typiska kantigheten syns också efter tillväxten på bredden som lodräta åsar eller strimmor i stammen.