Padus avium

Prunus padus - hägg

Häggen som förekommer i hela Finland har välsignats med den generösaste blomningen av alla inhemska träd. Den utgör en väsentlig del som kulturväxt i det finländska landskapet där den förekommer längs uppröjda åkerkanter, intill brunnar och naturliga källor. Sluter man ögonen och föreställer sig landskapet medan morgonkylan avtar kan man förnimma doften av blommande hägg. Då har bladen redan slagit ut och den kraftiga längdtillväxten inletts för att så småningom avta.