Aria alnifolia

Sorbus alnifolia - japansk vitoxel

Den japanska vitoxeln är hemma i vulkaniska trakter i östra Asien därav det finska namnet "laavapihlaja". Den representerar inom rönnsläktet (Sorbus) den grupp av rönnar som saknar de för rönnen typiska parflikiga bladen. Bladens form och uppbyggnad påminner närmast om bokens (Fagus sylvatica) och den japanska vitoxeln känns knappast igen vid första ögonkastet som en rönn.