Hydrangea anomala ssp. petiolaris

Hydrangea anomala subsp. petiolaris - klätterhortensia

Den vackert blommande klätterhortensian kommer från östra Asien. Den växer i naturligt tillstånd i näringsrika och fuktiga barr- och bladskogar. Klätterhortensian är en storvuxen ranka som suger sig fast vid sitt underlag med luftrötter. Den växer antingen som en utbredd matta längs marken eller klängande högt upp längs trädens stammar där den ofta fäster sig i ihåligheter i barken på skuggsidan av trädet. Blomställningen är vit, 10-20 cm stor och platt med tiotals små tvåkönade blommor i mitten som omges av vackra sterila strålblommor.