Salix alba var. sericea

Salix alba var. sericea 'Sibirica' - silverpil

De silverpilar som odlas i Finland är sinsemellan enhetliga och av allt att döma av ryskt ursprung. Silverpilen är ett vackert träd med sirligt hängande grenar, vars nektarstinna blommor lockar till sig humlor och bin om våren. Trädet har varit populärt som gårdsträd på grund av sina dekorativa silverfärgade blad. Också den grova stammen med sina längsgående fåror och färgtoner ger ett prydligt intryck. Trädet är särskilt vackert när det åldras och grenspetsarna på de stora sidogrenarna börjar hänga.