Salix caprea subsp. caprea

Salix caprea subsp. caprea - sälg

Sälgen är ett av de mest utbredda träden i Eurasien och trädet förekommer i naturligt tillstånd vid atlantkusten och följer de norra kalla havsvidderna ända till stillahavskusten. Namnet caprea syftar på geten som tidigare matades med sälg som foder (caper=get). Hon- och hanblommorna bildas hos sälgen på egna trädexemplar och tidigt på våren blommar honträden i gula färger längs skogsbrynen. Sälgen utgör vid denna tidpunkt den viktigaste näringskällan för humlor och bin.