Sambucus racemosa

Sambucus racemosa - druvfläder

Också om druvflädern förekommer allmänt i Finland ända till trakterna av Uleåborg hör den inte ursprungligen hemma i vårt land utan den har hämtats till oss från mellersta Europa för hundratals år sedan. Under de senaste hundra åren har den spritt sig från trädgårdar och etablerat sig i naturen.