Sorbus hybrida

Sorbus hybrida - finnoxel

Finnoxeln upptäcktes i Finland och därför ett inhemskt träd. Förvisso har man förutom i sydvästra Finland också påträffat trädet i naturenligt tillstånd på öar i Sverige och i Norge. Pehr Kalm gav trädet namnet Sorbus fennica, men numera använder man det tidigare av Linné angivna namnet S. hybrida med vilket han påvisade att trädet i fråga var en korsning eller hybrid.