Aristolochia

Aristolochia manshuriensis - koreansk pipranka

Den ostasiatiska motsvarigheten till piprankan (A. macrophylla) har först under senaste tid börjat odlas i Finland. Tycker man om piprankans frodighet erbjuder den koreanska piprankan med sina större blad ett lockande alternativ. Arterna skiljer sig från varandra också i blomfärgen. Blommorna hos den koreanska piprankan är gulgröna medan piprankan har rödbruna blommor. Blommorna som påminner om tobakspipor är gömda i bladverket. Vardera rankan gör sig bra i pergolor och portaler ifall platsen inte är för ljus eller öppen.

Aristolochia macrophylla - pipranka

I mitten av Hassellunden och på sätt och viss i dess mittpunkt slingrar sig en gammal pipranka runt stammen av en tall till en höjd av över 10 meter och är den enda rankan inom Arboretum Mustila som erinrar om tropikernas repformade lianer. Piprankan är härdig, den trivs i skugga, lämpar sig bra för väggar, vid portaler eller slingrande kring trädstammar. Har den en gång etablerat sig klättrar den snabbt till flere meters höjd.