Amelanchier

Amelanchier spicata - häggmispel

Häggmispeln är inte känd i naturligt tillstånd utan endast som odlad eller förvildad från norra Europa. Den har ansetts vara en form eller hybrid av den nordamerikanska arten Amelanchier stolonifera och den har tidigare kallats Amelanchier botryapium. Till sitt växtsätt är häggmispeln speciell med sina upprättstående stammar i täta grupper. Jordrevorna är korta och sprider sig i ringa utsträckning. Däremot mumsar fåglar ivrigt i sig av bären och sprider på så sätt häggmispeln vida omkring i skogsbranter och skogsbryn till förfång för miljömyndigheterna.

Amelanchier laevis - kopparhäggmispel

Kopparhäggmispeln är en skönhet under två årstider. Den är hemma från de östra delarna av USA där den växer i torra eller våta buskage i skogsbrynet. Det är ett sirligt vuxet litet träd som blommar om våren när bladen spricker ut. De vita blommorna med fem kronblad är samlade i glest hängande klasar. Höstfärgen är varmt orange och blir anslående varje höst.

Amelanchier alnifolia - bärhäggmispel

Bärhäggmispeln som i kommersiellt syfte kallas saskatoon eller blåbärsträd används ibland också som en prydnadsväxt, men oftast odlas den som en nyttoväxt på grund av de ätbara bären. På Arboretum Mustila mognar bären i början av augusti. Smaken är speciell med inslag av blåbär, rönn och plommon samt aningen mandel. Bären är söta och saknar nästan helt syra och används därför oftast tillsammans med andra bär.