Acer saccharinum

Acer saccharinum - silverlönn

Silverlönnen är den lönn som växer allra snabbast av de nordamerikanska lönnarna och på de bästa områdena i sina hemtrakter kan den som bäst växa med en meter i året. Silverlönnen utvecklar sig till ett resligt träd med bred krona vars löv är vackert flikiga och som i blåsigt väder visar sina undre silverfärgade bladytor. Höstfärgen är oftast gul.