Tripterygium

Tripterygium regelii - vingfröranka

Hos oss syns vingfrörankan mera sällan men den kunde vara ett ypperligt tillägg i utbudet av klängväxter i södra Finland. Utan stöd växer vingfrörankan som en bred buske, men när den slingrar sig i träd på jakt efter ljus kan den klättra flere meter. Vingfrörankan blommar i juli med små blommor i rikligt förekommande blomkvastar och ger ett intryck av spetsgardin på avstånd. Frukterna är trevingade och medan hösten framskrider antar de en starkt rödaktig färg.