Cornus

Cornus canadensis - krypkornell

Kornellen är såtillvida ett märkligt släkte att det innehåller både träd, buskar och örtartade växter. Den låga krypkornellen växer i naturligt tillstånd både i Nordamerika och Fjärran Östern. Den avviker från vårt inhemska hönsbär (Cornus suecica) genom sina små gröna, i stället för svarta, blommor skyddade av täckfjäll.

Cornus mas - körsbärskornell

Körsbärskornellen är en stor buske eller ett litet flerstammigt träd som kommer från södra eller mellersta Europa samt vissa områden i mindre Asien och Kaukasus. Busken är urgammal och användes redan av romarna som nyttoväxt. Den blommar tidigt på våren på bar kvist och de gula blommorna är viktiga för humlor och bin. Av de röda bären som mognar på hösten gör man hälsosamma inläggningar och sylter och av fröerna inne i bäret utvinner man högklassiga oljor. Trävirket är hårt och så tätt att det inte flyter och det har använts i framställningen av verktyg.

Cornus alternifolia - kranskornell

Kranskornellen som växer på storra områden i Nordamerikas östra delar är hos oss ett sällan använt mycket vackert buskformigt träd. Dess skönhet kommer bäst till sin rätt när den arkitektoniska kronan i många våningar helt har brett ut sig.

Busken blommar under försommaren med yviga små vita blomklasar. Under sensommaren utvecklas de blåsvarta bären på dekorativa röda blomskaft. De vackert mönstrade bladen får under hösten en violett, orange och gul höstglöd i många nyanser. På vintern betonas de rödbruna grenarnas skupturala uppbyggnad.

Cornus alba subsp. stolonifera - videkornell

Videkornellen är en underart av den amerikanska kornellen men den kan också ses som en egen art. Till sitt växtsätt är den lägre och mera hängande än C. alba subsp. alba och breder därför snabbt ut sig på det för korneller typiska sättet.

Videkornellen blommar i vitt i juni och får på hösten ljust blåa eller vita bär. Årsskottena är gröna på våren men byter senare färg och blir röda. Äldre buskar har ljusbruna stammar med uppsprickande bark. Man kan bibehålla färgen i busken genom att avlägsna gamla grenar.

Cornus alba subsp. alba

Cornus är det namn romarna gav åt körsbärskornellen (C. mas). Ordet cornus betyder också horn och beskriver möjligen träets hårda och sega egenskaper. I våra dagar ingår i släktet Cornus två örtartade och ungefär 40 vedartade växter som förekommer i naturligt tillstånd huvudsakligen i Eurasien och Nordamerika.