Vancouveria hexandra - rökblad

Rökbladet och sockblommorna (Epimedium) hör till de bästa skosperennerna i Mustilas Rhododendrondal och numera hittar man dem även annanstans i trädgårdarna hos hobbyodlare av skuggväxter. De påminner så mycket om varandra att de förr hörde till samma släkte. Sitt nuvarande släktnamn har rökbladet fått av sjöofficeren George Vancouver som i slutet av 1700-talet kartlade Nordamerikas västkust. Rökbladet växer där vilt i douglasskogarna (Pseudotsuga menziesii).

Rökbladet är en marktäckare som sprider sig med sina jordstammar och bildar låga, bladrika växtbestånd. De glesa blomställningarna med vita blommor reser sig ovanför det fräscht gröna, sirliga bladverket. Blommorna har en speciell uppbyggnad som kanske bäst karaktäriseras av växtens engelska namn Inside-out Flower (fritt översatt "avigvänd blomma").

 

 

Ryhmittely
Perennat