Trillium grandiflorum - stort treblad

Stort treblad växer i Nordamerika och östra Asien, och släktet innehåller flere fina perenner för skuggiga lägen. Växten karaktäriseras av talet tre. Skaftet är trekantigt och de vågräta blommorna är tre till antalet precis som kronbladen.

I dungen med makedonisk tall (Pinus peuce) intill Terrassen växer stort treblad vilket är det mest allmänt förekommande trebladet. I naturligt tillstånd växer den i lövskogarna de östra delarna av Nordamerika i stora utbredda vegetationer som påminner om vitsipporna (Anemone nemerosa) hos oss. Allt tycks vara större i USA, trebladet är robustare än vitsippan och sitt släktes största art. Också de vita blommorna som öppnar sig i juni är stora och öppna. De höjer sig fint över bladverket i motsats till några treblad med hängande blomställningar. I slutet av blomningen övergår blommorna i röda nyanser.

I Nordamerika beskattar man flitigt vegetationerna med stort treblad. Förutom användningen inom läkekonsten och som grönsak har växten samlats in från naturen till försäljning.

 

Ryhmittely
Perennat
Trillium grandiflorum ©Jaakko
Location