Rhododendron schlippenbachii - koreansk azalea

Den koreanska azalean är en av de mest allmänt förekommande buskarna i Koreas bergstrakter i ljusa ek- och tallskogar samt ovanför trädgränsen. Den är en av de allra vackraste arterna av azalea och den är samtidigt en uppskattad prydnadsväxt också i länder där otaliga mindre härdiga azaleor klarar sig. Den uthärdar kalkhaltig jord bättre än sina släktingar. Den vintergröna koreanska azalean varierar i höjd och växtsättet är upprättstående och påminner om askens bladkrona med sina böjda grenar.

De breda motsatt äggrunda bladen sitter kransformade i grenspetsarna och får till hösten rödgula eller röda färger. De stora, breda och öppna blommorna spricker ut i slutet av maj, beroende på härstamningen samtidigt med bladen eller aningen tidigare. Blommorna är ljust rosenröda med en rödbrun fläck.

Den koreanska azalean har ansetts vara känslig och krävande. I Arboretum Mustila har buskarna ändå klarat sig utmärkt på Nordsluttningen i moskogen. Planteringen innehåller flere ursprung från en insamlingsexpedition i Sydkorea å 1976, och därför förekommer olikheter i buskarnas storlek, blomning och tillväxtrytm. Den tidiga blomningen lyckas oftast bra utan frostskador under de flesta åren på Nordsluttningen med sin långsamma uppvärmningstid. Kungsazalean lider ofta av vårfrost på varma ställen och i hemträdgården är det skäl att plantera busken tex på nordsidan av husen.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_schlippenbachii_kukinta_jsaarinen.jpg