Rhododendron canadense - vårazalea

Vårazalea är en liten anspråkslös buske som lämpar sig bra för Finlands klimat som den mest nordliga av alla azaleor. Den växer i Nordamerika och klarar sig tom i de halvarktiska områdena i östra Kanadas barrskogsregioner på Labradorhalvön.

Vårazalean förekommer i synnerhet i de södra delarna av sitt utbredningsområde intill kärr och bäckar. Mera norrut trivs den också i torrare omgivning. Den kan i likhet med getporsen på kärriga områden bilda enhetliga meterhöga snår. Vårazalean blommar på bar kvist före andra azaleor med violetta och mera sällan vita, små men sirliga blommor. Under blomningstiden kan snåren utgöra en överraskande syn i ett för övrigt enformigt nordligt barrskogslandskap.

Vårazalean kunde lämpa sig också i Finland i massplanteringar i fuktiga och tidvis våta växtplatser samt på naturliga områden där de små blommorna bättre passar in än större blommor hos förädlade sorter.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat
rhododendron_canadense_ojussila.jpg