Perenner

Hundratals perenner växer i Arboretum Mustila. Perennerna är örtartade, mångåriga växter som övervintrar under eller intill markytan. Växtdelarna ovanför markytan förtvinar till vintern men växer upp igen följande växtperiod.