Osmunda regalis - safsa

I gynsamma förhållanden kan safsan växa till majestätiska mått. Av Finlands vilt växande ormbunkar kan en gammal tuva av majbräken (Athyrium filix-femina) bli 1,5 m hög men kommer ändå på andra plats.

Safsans sterila blad påminner om en ärtväxt, men det intrycket försvinner snabbt då man upptäcker bladen med sporgömmen som ser ut som blomvippor. Safsan heter också på engelska Flowering Fern dvs blommande ormbunke. Fram till hösten byter sporgömmena färg från grönt till brunt. I djup skugga uppkommer det färre blad med sporgömmen. Safsan sprider sig med jordstammar och sporer.

Safsan har blivit allt sällsyntare i vilt tillstånd då växtplatserna lämpliga för den har odlats upp. Eftersom dess utbredningsdområde når ända till södra Sverige borde den kunna växa på skyddade ställen även hos oss. Den förekommer dock ytterst sällan i odling. I Mustila kan man vid det dike som går genom Rhododendrondalen se hur en välmående safsa ser ut.

 

Ryhmittely
Perennat